Kasutustingimused

Straipu LLC OÜ, registrikoodiga 12687516,  Pikk tn 19, 76902, Harku (edaspidi Poe Haldaja) ja klient, kes vormistab Straipu LLC OÜ hallatavas e-poes www.straipu.com (edaspidi E-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes:
 

Üldsätted

 
Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
Poe Haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.
Poe Haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel või muudel viisidel.
 

1. Müügitingimused.

 
1.1 Kõik kuvatavad Tooted ei pruugi alati laos olemas olla.
1.2 Kõikide müügis olevate kaupade tellimise juures on näha kas kaup on laos. 
      Kui kauba juures puudub hind, siis antud toode ei ole e-poes müügil.
      Juhul kui kaupa hetkel laos ei ole, kuvatakse iga toote juurde eraldi välja kauba posti panemise aeg.
1.3  Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral erineda tegelikust
       tootest.
1.4  Kõik tooted valmistatakse ja töödeldakse käsitööna ning ei ole 100% identsed. Vastavalt puu ja
       käsitöö iseloomule võib esineda erinevusi mõõtudes. Õlitamisprotsessi puhul võib esineda puidu
       mängimist, ning võib erinevate vineeri kihtide puhul võib olla kõrguste erinevusi kuni 0,5 mm osas,
       kui ka välja tuua nn puidu karva. Antud erisusi ei loeta ebakvaliteetseks tööks.
1.5  Kõik valgustid on mõeldud kasutamiseks kuivades ruumides IP00, juhul kui ei ole toote juurde 
       märgitud teisiti.
1.6  Tooteid ei tohi kasutada suure niiskussisaldusega ruumides, saunas vannitoas, õues jne.
1.7  E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
1.8  Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed
       (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kätte toimetamise aadress,
       postiindeks, makseviis).
1.9  Klient kohustub esitama tõeseid andmeid, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe Haldaja ei 
       vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või 
       mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
1.10 Kliendi tellimuse täitmisele võtmiseks peab ettemaksuarve tasumisele kuuluvast summast olema
        tasutud 100% tasumisele kuuluvast summast. Ettemaksuarve saadetakse Kliendile automaatselt
        ka e-postiga.
1.11 Toodete eest on võimalik tasuda internetipanga kaudu (Pangalingid. Swedbank, SEB, LHV, 
        Luminor, VISA, MASTER pangalinkide kaudu) ning krediitkaardiga.
 
1.12 Valige välja Tooted ja lisage need ostukorvi;
1.13 Sisestage ostja/tellija andmed;
1.14 Tooted kuni 250g tarnitakse ostja/telljani tähitud maksikirjaga. (Täpsem info punktis4.2.)
1.15 Valige makseviis.
1.16 Kontrollige andmed ja "Kinnita tellimus";
1.17 Sooritage makse, vastavalt Teie poolt eelnevalt tehtud valikule
1.18 Kui olete www.straipu.com lehel, seejärel valiga välja kaubad mida soovite osta, seejärel tuleb
        lisada kõik vajalikud kontaktandmed. Seejärel tuleb valida pangalink, millelt soovid makset 
        teostada, enne makese teostamist palume, tutvuda Kasutus- ja Müügitingimustega
        seejärel"Kinnita tellimus" peale mida suunab teid valitud internetipanka, kus saate ostu eest
        tasuda. 
Pangalingid. Swedbank, SEB, LHV, Luminor, VISA, MASTER.
 
Straipu LLC OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Straipu LLC OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 

2. Hinnad.

 
2.1   Kõikide E-poes olevate toodete baashinnad on arvestatud eurodes.
2.2  Poe Haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindasid etteteatamatta.
2.3  Kui Poe Haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja 
       selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. 
       Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist. 
 

3. Tarneaeg ja kohale toimetamise tingimused.

 
3.1  E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning kaup pannakse teele vastavalt, toote
       juures olevale infole.
3.2  Kaupu tarnitakse nii Eesti, Euroopa Liitu kui ka ülejäänud maailma.
3.3  Estist väljas poole tarnitakse kuni 2kg tooteid Kliendile maksi tähtkirjana kuni 2g juhul kui toodete
       üldmaht ühtib tähitud maksikirja maksimum mõõtutega. Kõik tellimused mis ületavad 2kg bruto
       kaaluna tarnitakse kullerfirma teenusena, tellimuses sisestatud tarneaadressile. 
       Toote juures esitatud ajale ja vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse ülevaid Kliendile.  
       Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid volikirja alusel. 
3.4  Eesti siselt tarnitaks kaubad kohale, standartpostiga, või maksit tähitud kirjana.
3.5  Straipu LLC OÜ tarnepartner on Omniva OÜ.
3.6  Keskmine tarneaeg Eestisse on kuni 7 tööpäeva. Väljaspoole Eestit eeldatvasti kuni 21tööpäeva.
 

4. Lepingust taganemine enne Poe Haldaja poolset lepingu täitmist.

 
4.1  Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutajapoolset täitmist   
       lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe Haldajale kirjalikult teatama.
       Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@straipu.com või helistada numbril
       +372 50 16 407. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada
       Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
4.2  Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe Haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub 
       lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
4.3  Poe Haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates
       lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
4.4  Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe Haldajale. 
 

5. Tagastusõigus.

 
5.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
5.2  Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele 
        (lisatud pilt, kiri).
5.3  Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja
       kasutusjälgedeta.
5.4  Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul toote 
       tagastamisest. 14 päeva arvestatakse hetkest, mil kaup jõudis müüjale kätte.
5.5  Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe
       Haldajale.
5.6  Tagastamisega kaasnevad transpordikulud summas kuni 10 eurot katab 
       Straipu LLC OÜ juhul, kui see on tingitud Straipu LLC Oü poolsest veast.
5.7  Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud
       tingimustele, siis raha ei tagastata.
 

6. Privaatsus ja andmekaitse.
 

6.1  Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Poe Haldajale enda isikuandmete
       töötlemiseks.
6.2  Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed
       kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba
       pakkumiseks ning kohale toimetamiseks Kliendile.
6.3  Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
6.4  Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta
       (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, 
       telefoninumber, tarnimisviis, kasutatud makseviis.
6.5  E-poe Kasutuslepinguga nõustumine annab E-poele teha Kliendile müügipakkumisi, saates
       elektronposti aadressile.
6.6  Isikuandmeid on vajalikud kauba edastamiseks Kliendile.
6.7  Poe Haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele
       isikutele.
6.8  Poe Haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid isikule, kes töötleb
       andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või
       kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
6.9  Kliendil on õigus nõuda kõrvaldada andmed registrist.
6.10 Kasutaja annab Poe Haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud 
       elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
6.11 Kasutaja annab Poe Haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel 
       sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku
       tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas. 
 

7. Kasutamistingimused.
 

7.1  Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
7.2  Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe
       kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud
       Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus
       toodud tingimustega.
 

8. Pretensioonide käsitlemise kord.

 
8.1  Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul
       alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem
       kui kahe nädala jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme 
       oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis 
       tõendavad, et kaup on ostetud Straipu LLC OÜ E-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita 
       võib müüja probleemi lahendamata jätta.
8.2  Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.
8.3  Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
8.4  Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel on võimalik teostada täiendav tasuline
       ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole Straipu LLC OÜ poolt
       teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
8.5  Pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Straipu LLC OÜ tõestab, et kaubal esinevad
       puudused on tekkinud tarbija süül.
8.6  Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud, võtab Straipu LLC OÜ
       endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.
 

9. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

 
9.1  Straipu LLC OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis 
       ilmnevad 10 ne aasta jooksul arvestades toodete Kliendile üleandmisest.
9.2  Straipu LLC OÜ ei vastuta: Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest; puuduste eest,
       mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; toote normaalse füüsilise kulumise 
       eest tavalise kasutamise korral, või ei ole järgitud tootelehel olevaid tingimusi. 
9.3  Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel peab Klient läbi
       https://straipu.com/kontakt/ kodulehe lingi kaudu edastama pretentsiooni vabas kirjas hiljemalt 1 
       kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest.  
       Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse tugineda toote
       nõuetele mittevastavusele.
9.4  Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote
       asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja
       tagastada nõuetele mittevastav toode Straipu LLC OÜ kulul.
9.5  Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa
       (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul, 
       alates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
9.6  Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Kliendil ka muud Eesti Vabariigi seadusest 
       tulenevad õigused.
 

10. Vastutus ja vääramatu jõud

 
10.1 Straipu LLC OÜ vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Straipu LLC OÜ ees teisele
       poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis
       kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
10.2 Straipu LLC OÜ ei vastuta tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise
       viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud
       asjaolust, mida Straipu LLC OÜ ei saanud mõjutada (vääramatu jõud).

11. Muud tingimused

 
11.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis
       kehtivatest õigusaktidest.
11.2 Straipu LLC OÜ toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse
       läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma
       õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. Vaidluste
       lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 
 
 
 

Privaatsuse ja adnmekaitse tingimused:

 
• Kõik Straipu.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid 
  käsitletakse konfidentsiaalse infona.
• Straipu LLC OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele. Soovi korral
  on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Straipu LLC OÜ andmebaasist. 
• Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja 
  pangarekvisiitide turvalisuse, Straipu LLC OÜ-l puudub neile juurdepääs.