Käyttöehdot

Käy​ttöehdot
Straipu LLC OÜ, rekisterikoodi 12687516, (tämän jälkeen Myymäläpäällikkö) ja asiakas, joka tekee virallisen tilauksen Straipu LLC:n hallinnoimalla nettisivulla www.straipu.com (tämän jälkeen nettisivu) ja tunnistautuu antamalla henkilökohtaiset tietonsa (tämän jälkeen Asiakas), hyväksyy seuraavat ehdot:
 1. Yleinen
  1. Sopimuksen molemmat osapuolet noudattavat Viron tasavallan lakia ja säädöksiä, kuten käyttöehdoissa hyväksytään.
  2. Straipulla pidättää oikeuden muutoksiin palveluissaan milloin tahansa, ilman ennakkoilmoitusta.
  3. Straipulla on oikeus muuttaa tai poistaa käyttöehtoja milloin tahansa, miltä tahansa tämän nettisivuston sivulta ilman ennakkoilmoitusta.
 2. Tuotteet ja ostosten teko
  1. Jokaista esillä olevaa tuotetta ei välttämättä ole varastossa jatkuvasti.
  2. Jokaisessa tuotteessa on merkintä, jos kyseistä tuotetta on varastossa. Jos tuotetta ei ole varastossa kyseisellä hetkellä, näytetään tuotteen arvioitu saapumisaika. Tämä saapumisaika on maksimissaan 3 työviikkoa.
  3. Nettisivulla esillä oleva tuotekuva on havainnollistava, ja saattaa erota oikeasta tuotteesta.
  4. Jokainen tuote tehdään ja prosessoidaan käsityönä, ja sen vuoksi tuotteet eivät ole 100% identtisiä.
  5. Jokaista tuotetta on tarkoitus käyttää vain kuivissa sisätiloissa.
  6. Tuotteita ei tule käyttää huoneissa, joissa kosteuspitoisuus on korkea, esimerkiksi saunassa, kylpyhuoneessa tai ulkotiloissa jne.
  7. Tuotteiden kuvaukset eivät välttämättä ole kokonaisvaltaisia, ja ne saattavat sisältää tahattomia virheitä.
  8. Kun Asiakas on valinnut haluamansa tuotteen, tulee hänen täyttää tarvittavat tiedot (etunimi ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite, postinumero ja maksutapa), jotta tilaus voidaan tehdä.
  9. Asiakkaan täytyy täyttää tietonsa oikein, jotta tilauksen voi tehdä. Asiakkaan lähettäessä virheellisiä tietoja, Myymäläpäällikkö ei ole vastuussa tilauksen onnistumisesta, tai väärän tiedon aiheuttamista seurauksista.
  10. Jotta tilaus voidaan tehdä, Asiakkaan täytyy maksaa tilaus kokonaisuudessaan etukäteen.
  11. Tuotteet voidaan maksaa verkkopankissa (Swdbank, SEB, Danske Bank, Nordea) tai luottokortilla.
 3. Hinnoittelu
  1. Kaikki nettisivujen hinnat ovat euroissa.
  2. Myymäläpäälliköllä on oikeus muuttaa hintojaan milloin tahansa ilman ilmoitusta.
  3. Mikäli myymäläpäällikkö muuttaa hintoja sen jälkeen, kun Asiakas on jo ostanut, tuotteet toimitetaan Asiakkaalle sillä hinnalla, joka on ollut voimassa tilauksentekoaikana. Asiakkaalla ei ole oikeutta hakea hyvitystä hintojen muutoksista. 
 4. Toimitus
  1. Nettisivuilla tehdyt tilaukset tarkistetaan samana, tai seuraavana työpäivänä, ja Asiakkaaseen ollaan yhteydessä seuraavaan työpäivään mennessä.
  2. Toimitusaika on enintään 21 työpäivää, jollei toisin mainita.
  3. Tuotteet toimitetaan Asiakkaalle kuljetusyrityksen avulla ilmoitettuun toimitusosoitteeseen sovittuna aikana. Tuotteet luovutetaan ainoastaan Asiakkaalle jollei muuta ole sovittu.
 5. Myymäläpäällikkö hoitaa peruutukset, jotka tapahtuvat ennen ostoksen hyväksymistä
  1. Mikäli Asiakas päättää peruuttaa tilauksen ennen kuin ostos on hyväksytty, ja tilaus tehty, Asiakkaan on oltava yhteydessä Myymäläpäällikköön kirjallisesti tai puhelimitse (info@straipu.com or +372 50 16 407). Sähköpostin tulee sisältää tilausnumeron, jonka Asiakas haluaa peruuttaa, ja Asiakkaan yhteystiedot (etunimi ja sukunimi, tilauspäivänmäärä, puhelinnumero).
  2. Mikäli Myymäläpäällikkö vastaanottaa peruutuksen sen jälkeen, kun tilaus on tehty, Asiakkaan peruutusoikeus siirtyy „palautusoikeus“ -osioon.
  3. Kun peruutuspyyntö on hyväksytty, Asiakkaan tilaus hyvitetään 30 päivän jälkeen siitä, kun peruutuspyyntö on vastaanotettu.
  4. Hyvitys lähetetään samalle tilille, jota käytettiin tuotteen maksamiseen. 
 6. Palautusoikeus
  1. Nettisivuilta tilatuilla tuotteilla on 14 päivän palautusoikeus.
  2. Tuotteilla, jotka on valmistettu Asiakkaan toiveiden mukaan, ei ole palautusoikeutta.
  3. Palautettujen tuotteiden tulee olla koskemattomina alkuperäispakkauksissa ilman käytön jälkiä.
  4. Tilaus hyvitetään Asiakkaalle 30 päivän sisällä siitä, kun tuote on palautettu. 30 päivää alkaa siitä päivästä, kun myymäläpäällikkö vastaanottaa palautetut tuotteet.
  5. Hyvitys maksetaan samalle tilille, jota käytettiin tilauksen tekemiseen.
  6. Kuljetusmaksusta Straipu LLC hyvittää 10 euroa.
  7. Mikäli tuotteen palautuksen jälkeen huomataan, että palautettu tuote ei vastaa käyttöehtoja, tuotteen hintaa ei hyvitetä.
 7. Yksityisyys
  1. Asiakas antaa täyden hyväksynnän siihen, että Myymäläpäällikkö saa käsitellä hänen henkilökohtaisia tietojaan.
  2. Kun tilaus on tehty, Asiakkaan lähettämät henkilökohtaset tiedot lisätään asiakasrekisteriin, ja ainoastaan Straipu voi käyttää niitä tarjotakseen tuote- ja palvelutarjouksia Asiakkaalle.
  3. Asiakkaan henkilökohtaisten tietojen lähde tarkoittaa asiakassuhteen muodostumista, kun Asiakas tekee tilauksen nettisivuilla.
  4. Rekisteröity data on tietoa, jonka Asiakas on lähettänyt tilausta tehdessään. Se sisältää Asiakkaan etu- ja sukunimen, osoitteen (katu, talon tai asunnon numero, kaupunki, postinumero), puhelinnumeron, toimitustavan, maksutavan, käyttöehtojen hyväksymisen, ja lisätiedot joita kaavakkeella voi lähettää.
  5. Rekisteröity tieto on tärkeää tuotteiden toimittamisen osalta Asiakkaalle
  6. Myymäläpäällikkö ei saa jakaa Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja kolmansien osapuolien kanssa.
  7. Myymäläpäällikkö pidättää oikeuden jakaa Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja yksilöiden kanssa, kun se on tarpeellista tilauksen tekemiseksi, ja kun yksilöllä on oikeus tarkastella tietoja, tai kun kyse on Asiakkaan hengestä, terveydestä tai vapaudesta.
  8. Asiakkaalla on oikeus kontrolloida, vaihtaa tai poistaa henkilökohtaisia tietojaan.
  9. Asiakas antaa myymäläpäällikölle luvan lähettää tilausvahvistuksen Asiakkaan sähköpostiin tilauksen tekemisen jälkeen.
  10. Asiakas antaa myymäläpäällikölle luvan lähettää uutiskirjeitä Asiakkaan antamaan sähköpostiin, jos Asiakas on sille antanut luvan tilauksen tekemisvaiheessa.
 8. Oikeus- ja vastuulauseke
  1. Asiakkaan on luettava käyttöehdot.
  2. Asiakkaan tehdessä tilausta, ja hyväksyessään „Olen lukenut ja hyväksynyt käyttöehdot “-laatikon, Asiakas hyväksyy, että hän on lukenut käyttöehdot, ymmärtää ne, ja hyväksyy ne.
 9. Valitukset
  1. Mikäli tuote on virheellinen, Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus kahden vuoden sisällä tuotteen toimittamisesta. Valitus on tehtävä välittömästi, mutta ei myöhemmin kuin 2 kuukauden jälkeen vian huomaamisesta. Jotta mahdolliset valitukset voidaan ratkaista, Asiakkaan tulisi pitää ostoasiakirjat (lasku, sopimus jne.), jotka todistavat, että tuote on ostettu Straipu LLC:n nettisivuilta. Ilman ostoasiakirjoja myymäläpäällikkö voi jättää valitukset ratkaisematta.
  2. Valituksen voi tehdä tuo tuotannosta tai materiaalien virheellisyydestä.
  3. Valituksen teko mahdollistuu ostopäivästä alkaen.
  4. Itsenäinen asiantuntija – Asiakkaan pyynnöstä voidaan pyytää itsenäisen asiantuntijan mielipide lisämaksusta, jos Asiakas ei ole tyytyväinen Straipu LLC:n mielipiteeseen.
  5. Valitusta ei ratkaista, kun Straipu LLC voi todistaa, että viat ovat Asiakkaan aiheuttamia.
  6. Mikäli tuotetta, johon valitus kohdistuu, ei enää valmisteta, Straipu LLC:llä on oikeus korvata tuote vastaavalla Asiakkaan näin hyväksyessä.
 10. Takuu ja virheellisten tuotteiden palautus
  1. Myymäläpäällikkö on vastuussa tuotteista, jotka eivät vastaa vaatimuksia, ja vioista, jotka ilmenevät kahden vuoden sisällä tuotteen toimittamisesta Asiakkaalle.
  2. Straipu LLC ei ole vastuussa:
   1. Asiakkaan aiheuttamista vioista;
   2. vioista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen vääränlaisen käytön vuoksi;
   3. tuotteista, jotka kuluvat normaalin käytön aikana.
    1. Mikäli tuotteet eivät vastaa vaatimuksia, tai kun vikoja huomataan, Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus nettisivuille kahden kuukauden sisällä vikojen huomaamisesta. Jos valitusta ei ole tehty kahden kuukauden sisällä, Asiakas menettää oikeuden valittaa siitä, ettei vaatimuksia täytetty.
    2. Mikäli tuote ei vastaa vaatimuksia, tai kun se on viallinen, Asiakkaalla on oikeus pyytää korvaavaa tuotetta, tai rahojen palautusta palauttamalla viallisen tuotteen myymäläpäällikölle, myymälän kustannuksella.
    3. Mikäli viallinen tuote palautetaan, hyvitys (sisältäen kuljetusmaksun) palautetaan samalle tilille, miltä tilaus tehtiin. Palautus lähetetään 30 päivää hyvitys- ja palautuspyynnön jälkeen.
    4. „Takuun ja virheellisten tuotteiden palautuksen“ lisäksi, Asiakkaalla on muita laillisia oikeuksia Viron tasavallan lakien mukaisesti.
 1. Vastuu ja pakottava este
  1. Myymäläpäällikkö on vastuussa Asiakkaalle, ja Asiakas on vastuussa myymäläpäällikölle ongelmista, jotka aiheutuva käyttöehtojen laiminlyönnistä. Sopimus sitoo molempia osapuolia Viron tasavallan lakien mukaisesti. 
  2. Myymäläpäällikkö ei ole vastuussa ongelmista tai tuotteen toimituksen myöhästymisestä, jotka ovat aiheutuneet johtuen tekijöistä, joita myymäläpäällikkö ei voi hallita (pakottava este).
 2. Muut ehdot
  1. Ratkaisemattomat kiistat ratkaistaan Viron tasavallan lakien mukaisesti.
  2. Kiistat tuotteen ostoissa ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Mikäli ratkaisua ei saavuteta, Asiakkaalla on oikeus kääntyä Tartun seudun oikeusistuimeen, tai Asiakaskiistakomiteaan Virossa (Tarbijakaitseamet Viroksi). Kiistat ratkaistaan  Viron tasavallan lakien mukaisesti.